Małżeństwo zdumiewająca perspektywa

Skąd mam czerpać inspiracje do miłości? 

Czy podpowie mi je instynkt, czy wyznaczy je moda? 

A może do miłości, którą przeżywam powinienem podejść jak artysta: tworzyć ją, odpowiadać na nią, być jej wierny. 

Więcej niż artysta – podejść do miłości jak Bóg, zaryzykować dla niej siebie, wyzwolić swoje pragnienia, pozwolić miłości kształtować mnie samego, odpowiedzieć na nią wiernością i pozwolić jej, żeby zrodziła we mnie nowe życie: prawdę, dobro, piękno, świętość. 

Proponujemy kurs dla narzeczonych i par małżeńskich, którzy jak pielgrzymi chcą wstępować po kolejnych stopniach zażyłości ze sobą i z Bogiem.
Zapraszamy pary do wspólnej wędrówki do świątyni, do serca Boga, w którym jest ukryta tajemnica miłości, do Jeruzalem, które jest obietnicą, ale jest też domem, jedynym miejscem, gdzie człowiek jest u siebie. 

Kurs jest oparty na metodzie katechumenalnej, metodzie inicjacji do sakramentu małżeństwa przez wykłady, ćwiczenia, świadectwa, celebracje, pracę ze Słowem Bożym, dialog, towarzyszenie. 

Jest przestrzenią dzielenia się doświadczeniem i świadectwem życia chrześcijańskich małżonków, wprowadza w tajemnicę miłości, którą Bóg ukrył w sakramencie małżeństwa. 

W pracy warsztatowej przekazuje niezbędne kompetencje duchowe i psychologiczne do budowania twórczych relacji z Bogiem i z partnerem. 

Niebanalny KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI czyli „Katechumenat dla narzeczonych” jest nową inicjatywą duszpasterską zasugerowaną już przez Jana Pawła II i na nowo podjętą przez papieża Franciszka.  Chodzi o niestandardowe, niepochopne i niepowierzchowne przygotowanie do małżeństwa.