Małżeństwo zdumiewająca perspektywa

Skąd mam czerpać inspiracje do miłości? 

Czy podpowie mi je instynkt, czy wyznaczy je moda? 

A może do miłości, którą przeżywam powinienem podejść jak artysta: tworzyć ją, odpowiadać na nią, być jej wierny. 

Więcej niż artysta – podejść do miłości jak Bóg, zaryzykować dla niej siebie, wyzwolić swoje pragnienia, pozwolić miłości kształtować mnie samego, odpowiedzieć na nią wiernością i pozwolić jej, żeby zrodziła we mnie nowe życie: prawdę, dobro, piękno, świętość. 

Proponujemy kurs dla narzeczonych, którzy jak pielgrzymi chcą wstępować po kolejnych stopniach zażyłości ze sobą i z Bogiem. Na wzór Psalmów stopni (Psalmy 120 do 134) proponujemy Ci wędrówkę do świątyni, do serca Boga, w którym jest ukryta tajemnica miłości, do Jeruzalem, które jest obietnicą, ale jest też domem, jedynym miejscem, gdzie jesteś u siebie. 

Kurs jest oparty na metodzie katechumenalnej, metodzie inicjacji do sakramentu małżeństwa przez wykłady, ćwiczenia, świadectwa, celebracje, pracę ze Słowem Bożym, dialog narzeczeński, towarzyszenie. 

Chcemy wprowadzać w tajemnicę miłości, którą Bóg ukrył w sakramencie małżeństwa. 

Jednocześnie chcemy dzielić się z Tobą doświadczeniem małżonków chrześcijańskich, ich świadectwem. 

W pracy warsztatowej chcemy przekazać Ci niezbędne umiejętności duchowe i psychologiczne do budowania twórczych relacji z Bogiem i z partnerem. 

Wreszcie chcemy uczyć się mądrości, jaką Bóg zapisał w biologii ludzkiego ciała, w jego seksualności i płodności.

Katechumenat dla narzeczonych jest nową inicjatywą duszpasterską zasugerowaną już przez Jana Pawła II i na nowo podjętą przez papieża Franciszka.  Chodzi o niestandardowe, niepochopne i niepowierzchowne przygotowanie do małżeństwa.